Over het dorpshuis

Het dorpshuis de Drie Hamers in Beets is eigendom van alle inwoners van het dorp Beets. Het wordt bestuurd door de Stichting Dorpshuis Beets. Deze stichting wordt gecontroleerd door alle verenigingen die het dorpshuis gebruiken, verenigd in de Algemene Raad Beets. Jaarlijks legt het bestuur formeel verantwoording af aan de Algemene Raad in haar jaarvergadering in maart.

Doel van de Stichting Dorpshuis Beets

Het doel van de stichting is allereerst om het dorpshuis in stand te houden voor ons dorp. De stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en het financieel gezond houden van de stichting. Daarnaast wil de stichting het dorpsleven bruisend houden.

Het bestuur van het dorpshuis

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door inwoners van Beets die gekozen worden door de Algemene Raad. Je kunt meer over het bestuur lezen op de pagina van het bestuur.

Verenigingen

Veel verschillende verenigingen maken gebruik van ons dorpshuis, zoals de gymclub, “nut en vermaak”, de ijsclub, badminton en vele anderen. Ook zijn er twee biljartclubs actief die op donderdag- en vrijdagavonden in het cafe biljarten. Nieuwe verenigingen of clubs zijn altijd welkom om gebruik te maken van onze faciliteiten. We hanteren hiervoor hele schappelijke tarieven die je kunt vinden onder zaalhuur.

Het pand

Het huidige pand is door de stichting gebouwd in 1970 ter vervanging van het oude cafe op dezelfde plek. Het gehele gebouw is gefinancierd door het dorp zelf en de grond is in eigendom. In 2013 heeft er een grootscheepse renovatie plaatsgevonden. Het dak is vervangen en het gehele pand is voorzien van isolerend glas en isolerende materialen. Ook zijn alle elektra en verwarming installaties en leidingen vervangen. Met deze grondige renovatie zijn we helemaal klaar voor de komende veertig jaar!

Vanaf januari 2017 beschikken we over  zonnepanelen op het dak. We hebben dit gedaan om het dorpshuis energiezuiniger en duurzamer te maken. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De NAM compenseert hiermee het dorp voor de overlast door proefboringen naar gas in de Beemster in 2015. Ook hebben we van de gemeente Edam-Volendam een subsidie mogen ontvangen voor dit project.